Kim jesteśmy

Email

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje na świecie od ponad czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy. Działając od tak dawna, ruch wydał kilkudziesięciu świętych i błogosławionych, podjął wiele dzieł apostolskich. Obecnie WŻCH jest światowym, publicznym stowarzyszeniem w Kościele, którego centrum znajduje się w Rzymie .


Piotrkowska WŻCH narodziła się późną jesienią 1984 roku z rozeznania duchowego ojca Adama Schulza, który zaprosił osoby z Piotrkowa i okolic do ściślejszej współpracy z Bogiem w dziele ewangelizacji. Pierwsze spotkanie nowopowstałej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego miało miejsce na początku 1985 roku. Po kilku latach wspólnota rozeznała dla siebie drogę i określiła swoją tożsamość. Ponieważ słynęła z przygotowywania stołów i członkowie jej lubili świętować przyjęła nazwę „Kana Galilejska”. W 1989 r. powstała następna wspólnota „Przyjaciele Mateusza”, nazywana ze względu na wiek wielu jej członków-młodzieżową. Liczyła ona 8 osób. Pierwszą jej animatorką była Halinka Dziurzyńska, później Sylwia Kubicka. Rolę koordynatora pełniła Małgosia Smolarek. Grupa ta działała około 10 lat. Część osób odeszła, a część przeszła do innej wspólnoty. We wrześniu 1995 r. powstała nowa wspólnota, która z czasem przyjęła nazwę „Przymierze”. Nazwa wspólnoty jest związana z faktem, że niemal wszyscy członkowie wspólnoty jednocześnie złożyli przymierze – wyraz naszego oddania się do dyspozycji Jezusowi i wspólnocie. Po rekolekcjach jubileuszowych, na początku 2001 r. powstała nowa wspólnota. Starsi wiekiem, a młodzi stażem i duchem członkowie tej wspólnoty przyjęli nazwę „Bobolanie”, gdyż pragnęli jednoczyć, a nie dzielić…

Od o. Adama Schulza asystentami piotrkowskiej WŻCH byli: ks. Mieczysław Sołowiej, o. Sławomir Misior, o. Michał Bryksy, Krzysztof Walas, o. Jan Orłowski, o. Włodzimierz Mocydlarz, o. Andrzej Lemiesz, o. Tomasz Klin.

Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież , którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Jesteśmy wspólnotą która poprzez formację służącą pogłębieniu żywej wiary i osobistej więzi z Jezusem prowadzi do różnych form apostolstwa czyli zaangażowania w problemy współczesnego świata.

Jako wspólnota i indywidualnie angażowaliśmy się w różne działania, m.in.: przygotowywanie i prowadzenie rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym dla WŻCH i innych, działalność w Forum Ruchów Katolickich, poradnictwo rodzinne, bale bezalkoholowe, krucjata modlitwy za Ojczyznę, zaangażowanie w koronację obrazu Matki Bożej Trybunalskiej- przygotowywanie comiesięcznych czuwań modlitewnych .

W ubiegłym 2009 roku wszystkie trzy wspólnoty WŻCH połączyły się w jedną by tworzyć jedność w formacji i działaniach apostolskich. Obecnie naszym ogromnym wsparciem ze strony oo. Jezuitów jest o. Tadeusz Sierpiński. Spotykamy się wszyscy w każdy czwartek o godzinie 18 w salce „Salomon” domu zakonnego. Na każdym spotkaniu modlimy się modlitwą medytacyjną i dzielimy życiem codziennym, naszymi trudnościami i zwycięstwami w drodze do nieba. Oprócz uczty duchowej dbamy o przyjemny nastrój spotkania, herbatkę i coś słodkiego.

Osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę są;

- Barbara Pisarek – animator

- Czarek Sońta – koordynator

- O. M. Bryksy – asystent kościelny.

 

Sanktuarium

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej
Patronki Parlamentarzystów

a

Obecni na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Design by Yagendoo.com & Template by simsalaring.eu